Çalışma Saatleri
 • clockPzt. – Cum 08:00 – 19:00
  Cumartesi 09:00 – 14:00
  Pazar 10:00 – 16:00
Contact Info
Bize Ulaşın
[]
1 Step 1
Previous
Next

Amalgam Dolgu Değişimleri

Amalgam dolgu değişimi

Amalgam dolgu değişimi; artıkların, hastalarımızın ağızlarının içlerinden uzaklaştırılması mantığına dayanmaktadır. Amalgam dolgu değişimi sırasında oldukça dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir. Kliniğimizde diş hekimlerimiz gerekli önlemleri almaktadırlar. Hamileler, emziren kadınlar, böbrek hastaları ve 6 yaşından küçük çocuklar için amalgam dolgu işlemi uygun olmamaktadır. Amalgam dolgu değişimi işleminden önce ve sonra; cıvayı tutan ajanlar ile ağız çalkalanabilir ve gargara yapılabilmektedir.

Amalgam Dolgu Değişimi Yapılmalı Mıdır?

Amalgam dolgunun sökülmesi için hastalarımızın kullanımı esnasında kırılma, uyum sağlayamama, estetik durmama gibi problemlerin olması gerekmektedir. Bu dolgular ise; bağlantısı gelişmiş ve estetik dolgular ile değiştirilmektedir. Ancak hastalarımızın sağlam, kapanışa uygun fonksiyonel olan ve estetik problem yaratmayan dolgularını değiştirmemeleri gerekmektedir. Herhangi bir zararı olduğunu düşünerek söktürmemeleri gerekmektedir.

Amalgam Dolgu Değişimi İçin Uygulanan Aşamalar Nelerdir?

Amalgam dolgu değişimi yapılırken esas amaç; hastalarımızın artıklarının ağız içi ortamdan ve havadan uzaklaştırılmasıdır. Hastalarımızın bu artıkları yutmaması ve solumaması için dolgu değişimi yapılmaktadır. Bunun için lastik örtü ismi verilen rubber dam ile amalgam ağız ortamından izole edilmektedir. Kuvvetli aspiratör kullanarak bu işlem yapılmaktadır. İşlem sırasında rubber dam kullanılmaz ise; söküm işleminden sonra metal iyonu uzaklaştırıcı solüsyonların kullanılması gerekmektedir. İlgili bölge temizlendikten sonra tedavi uygulanmaktadır.

Amalgam dolgu değişimi yapılırken ortaya çıkan amalgam taneciklerinden hekimlerimiz hem kendilerini hem de hastalarımızı korumaktadırlar. Amalgam dolgu değişimi protokolünde belirtilen bu durum ışığında; ortaya çıkan cıva ve metal partiküllerinden korunmak önemli olmaktadır.

Amalgam Dolgu Değişimi Sırasında Ortaya Çıkan Artıklar Nelerdir?

Amalgam dolgu değişiminde korunulması gereken artıklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Amalgamın bileşenlerinden olan toz taneciklerinden korunulması gerekmektedir.
 • Büyük amalgam parçaları; hastalarımızın ve hekimlerimizin korunmaları gereken artıklardır.
 • İşlem esnasında ortaya cıva buharı çıkmaktadır ve bundan korunulması gerekmektedir.

Amalgam Dolgu Değişimi Sırasında Hastaların Korunması İçin Neler Yapılabilir?

Amalgam dolgu değişiminde hastalarımızın korunması için gerekli önlemler aşağıda verilmiştir:

 • Amalgam sökülen alanın çevre dokulardan izole edilebilmesi için rubber dam kullanılması gerekmektedir.
 • İşlem sırasında hastalarımıza parça sıçramaması ve sıçrar ise korunabilmeleri için hasta gözlüğü kullanılmaktadır.
 • Amalgam dolgu değişimi esnasında, söküm yapılan alana hastalarımızın burnu oldukça yakındır. Dolayısı ile solunumlarına engel oluşturmaması için oksijen desteği sağlanmaktadır.
 • Hastalarımızın ağız içi dokularına sızmış olabilecek partiküllerin uzaklaştırılabilmesi için metal bağlayıcı ile yıkama işlemi yapılmaktadır.
 • Kuvvetli aspiratörlerin kullanılmasının sebebi; ortamın havalandırılması ve ortamda bulunan cıva buharının uzaklaştırılması olmaktadır.

Amalgam Dolgu Değişimi Sırasında Diş Hekimlerimizin Korunması İçin Neler Yapılmaktadır?

Amalgam dolgu değişiminde hekimlerimizin korunabilmesi için kullanılanlar aşağıdaki gibidir:

 • Hekimlerimiz ve asistanları gözlük kullanmaktadırlar.
 • Amalgam dolgu değişimi işlemleri, korunaklı maske ile değiştirilmektedir.
 • İşlem sırasında diş hekimlerimiz eldiven kullanmaktadırlar.
 • Kuvvetli aspiratör kullanımı; diş hekimlerimizi de ortamdaki cıva buharından korumaktadır.

Amalgam Dolgu Değişimi İçin Uygulanması Gereken Protokol Nasıldır?

Amalgam dolgu değişimi protokolünde izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • İşlem öncesinde hekimlerimizin ve asistanlarının; maske, bone, eldiven ve gözlük takmaları gerekmektedir.
 • Hekimlerimiz hazırlandıktan sonra hastalarımızın işlem için hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için sırası ile rubber dam tatbik edilmektedir ve sonrasında oksijen desteği sağlanmaktadır. Ardından hastalarımıza gözlük ve bone takılmaktadır.
 • Hazırlık aşaması bittikten sonra söküm aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada, ilgili bölgede bulunan amalgamın uzaklaştırılması için işlem uygulanmaktadır.
 • Amalgamın uzaklaştırılması için işlem yapılırken; toz halinde çıkması yerine, bütün parça olarak çıkması tercih edilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan cıva buharının ve dolayısı ile artık maddenin daha az olması sağlanmaktadır.
 • Hastalarımızın amalgam dolguları sökülürken 2 tane kuvvetli aspiratör kullanılmaktadır ve aspiratör sayesinde ortaya çıkan cıva buharını kolayca uzaklaştırılması mümkün olmaktadır.
 • Amalgamın kaldırılması ile beraber lastik örtü çıkartılmaktadır ve özel metal bağlayıcı solüsyon kullanılarak ağız dokuları yıkanmaktadır. Normal şartlarda metal artıklarının ağız dokularına bulaşması oldukça düşük bir olasılıktır. Ancak yine de hastalarımızın daha az risk altında olması amacı ile özel metal bağlayıcı solüsyonlar kullanılmaktadır.
 • İşlem tamamlandıktan sonra hekimlerimiz amalgam dolgunun yerine yapacakları uygulamanın planlamasına geçmektedirler. Kanal tedavisi, kompozit dolgu, cam ionomer dolgu gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

Amalgam Dolgu Değişiminin Fiyatları Nasıldır?

Amalgam dolgu değişiminin ücretlerine bakıldığında; standart dolgu fiyatlarına oran ile daha yüksek olmaktadır. Hastalarımıza net bir fiyat verilebilmesi için amalgam söküldükten sonra uygulanacak olan işlemin ve işlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer hastalarımızın büyük ve derin amalgam dolgularının sökülme işlemi yapılmış ise; bu durumda sonrasında kanal tedavisinin uygulanması gerekmektedir.

Amalgam Dolgunun İçeriğinde Hangi Maddeler Bulunmaktadır?

Amalgam dolgunun içeriğine bakıldığında; gümüş, bakır, çinko, kalay gibi metal elementlerin toz hali ile cıvanın karıştırılması sonucu elde edilmektedir. Ancak amalgamın içeriğinde oldukça ağır metaller bulunmaktadır. Günümüzde estetik algıya daha fazla önem verilmesi ile beraber, amalgam dolgunun tercih edilme oranı da düşmüştür.

Amalgam dolgunun içeriğinde bulunan cıvanın tek başına düşünülmesi ile beraber; toksik ve zararlı bir madde olduğu sonucu çıkartılmaktadır. Ancak cıvanın bakır, gümüş ve kalay metalleri ile birleşmesi sonucunda farklı bir ürün oluşmaktadır. Kimyasal yapısı değiştiği için karakteristik özellikleri de değişmektedir. Dolayısı ile amalgam, cıva gibi insan vücuduna zararlı olmamaktadır. Fakat yapılan bazı çalışmalar sonucunda, amalgamın içerisindeki cıva dolayısı ile insan sağlığına zararlı olduğu söylenmektedir.

Amalgam Dolgu Kullanımı İle İlgili Bilimsel Araştırma Sonuçları Ne Söylemektedir?

Amalgam dolguya araştırmacıların bakış açıları aşağıda açıklanmıştır:

 • FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi; 6 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için amalgam dolgu kullanımının güvenli olduğu yönünde açıklama yapmaktadır. Amalgam dolgu ile vücuda giren cıva miktarının, vücut için zararlı olan miktarın altında olduğu tespit edilmiştir. Bireyin ağzında en az 15 adet amalgam dolgu olsa dahi; cıva miktarı zararlı seviyenin üzerine çıkmamaktadır. Amalgam dolgular ile sağlık problemleri arasında bir ilişki olmadığını savunan FDA; amalgam dolgunun sağlam olması durumunda, sökülmemesi gerektiğini savunmaktadır.
 • EPA yani Çevre Koruma Teşkilatı; amalgam dolgunun bireylerin sağlıklarını tehdit ettiğini savunabilmek için yeterli bilimsel verinin ve araştırmaların olmadığını savunmaktadır. Dolayısı ile bireyler amalgam dolgu yaptırdıklarında risk altında olmamaktadırlar.
 • LSRO, açılımı ile Life Sciences Research Org; 1996 ile 2003 yılları arasındaki araştırmaların, amalgam dolgudaki cıvanın sağlığa zararlı etkisi yönünde kesin bir kanıya varmak için yeterli olmadığını söylemektedir. Eksik ve özensiz çalışmalarda amalgam dolgunun değiştirilmesi gerektiğinin savunulduğunu belirtmiştir. Ayrıca vücuttan cıvanın uzaklaştırılması için uygulanan şelasyon tedavisinin beyin dokusundan cıvayı uzaklaştırmadığı ve yan etkisi olduğu da söylenmektedir.
 • National Capital Poison Center; amalgam dolgular ile ilişkili bir cıva toksisitesinin olmadığını belirtmektedir. Alerjik durumlar haricinde bireylerin amalgam dolgularını çıkartmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirtmektedir.
 • CDC olarak bilinen Centers for Disease Control and Prevention; gün içerisinde amalgam dolgulardan 3 mikrogram ile 17 mikrogram arasında cıva çıktığı söylemektedir. Bu miktar ise düşük sayıldığı için sağlığa olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtmektedir.
 • American Dental Association olarak bilinen ADA; cıvaya maruz kalma ve cıva kaynaklarını inceleyen çalışmaların amalgam dolguların sağlığa etkisi ile ilgili olmadığını söylemektedir.

Amalgam Dolgunun Uygulanması İle İlgili Herhangi Bir Yasak Var Mıdır?

Amalgam dolgu yasağı bulunmamaktadır. Avrupa da Türkiye’de de amalgam dolgunun uygulanması ile ilgili bir kısıtlama olmamaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile beraber ülkemizde, amalgam dolgu tercih edilen bir tedavi olmamaya başlamaktadır. Diğer estetik dolguların kullanımı daha yaygındır. Hastalarımız amalgam dolgu değişimi yaptırarak daha estetik dolgular tercih etmektedirler. Norveç ve İsveç’te ise; amalgam dolgu uygulaması günümüzde olmamaktadır. Diğer dolgu çeşitlerinin daha az riskli olduğunu belirterek, amalgam dolgu uygulamasını sonlandırmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *